Dziwaczki

Nazwa ptaka dużo o nim mówi. Często wiąże się z wyglądem danego gatunku, zachowaniem, z tym, skąd pochodzi. Czasem odwołuje się do imienia, nazwiska osoby, która go odkryła. Na zdjęciu: kaczki. Ich nazwa nawiązuje do charakterystycznego upierzenia głów. Z tym że w stawie są akurat dwa gatunki. Jedne to głowienki – z rdzawymi czuprynami (samiec i samica po lewej), a przedstawicielką drugiego jest, niestety, tylko jedna kaczka, a w zasadzie to kaczor, i to On w całej tej kaczej zupie jest wisienką na torcie. Wisienką, bo bardzo trudno go spotkać, zobaczyć. Hełmiatka! Nazwa mówi sama za siebie. Piotrek