Widły!

Ile żyją ptaki? Są gatunki, którym udaje się żyć lat dwadzieścia i dłużej, ale też i takie, którym musi
wystarczyć co najwyżej dwa, trzy. Jednak większość dożywa średnio ośmiu – dziesięciu lat. I o ile
ptaka, który niedawno wyfrunął z gniazda, daje się łatwo rozpoznać, bo często sterczą mu piórka na
głowie albo upierzenie – tak jak w przypadku wróbli czy sikorek – jest jeszcze blade, jaśniutkie, o tyle
w większości przypadków trudno stwierdzić, czy dany osobnik to już młodzian-wyrostek, ptak w sile
wieku, czy może sędziwa ptasia babcia czy dziadek. Jedynie niektóre gatunki zdradzają wyglądem swój
wiek. Na przykład samcom kormoranów w okresie godowym siwieją łby, co wcale nie znaczy, że to stare
ptaki, a raczej kilkuletnie jurne byczki. Gawron z kolei ma narośl na dziobie – zgrubienie. Im większe, im
bardziej potężny i poharatany ma dziób, tym jest starszy. Ptak o ceglastoczerwonym czole i podgardlu
to jaskółka dymówka. Silnie wcięty ogon dymówki tworzy widełki. Im dłuższe ostrza widełek, tym
starsza jaskółka. Stare samce czasem ciągną za sobą ośmiocentymetrowe widły! Piotrek