Zmiany

Do niedawna niemożliwością było spotkać zimą w Polsce żurawia czy skowronka. Ptaki te odlatywały na zimowiska do ciepłych krajów. Obecnie z powodu ocieplenia klimatu wiele osobników decyduje się pozostać i przeczekać ewentualne mrozy. W przyrodzie jest tak, że jedna zmiana pociąga za sobą drugą. Przykładowo: odnotowany ostatnio wzrost temperatury w środkowej Europie i obniżenie w zachodniej może mieć związek z cyklem biologicznym zwierząt. Może zmienić się pora ich godów czy czas zapadania w sen zimowy. Co gorsza, niektóre gatunki mogą się w ogóle nie przystosować do takich zmian. Mogą nie zdążyć, bo zachodzą one zbyt szybko. Uszkodzenie nawet jednego elementu w ekosystemie powoduje zaburzenia jego funkcjonowania. Na zdjęciu: skowronek szuka pożywienia na pokrytym śniegiem polu. Piotrek